اجاره سوئیت در شیراز   منزل مبله شیراز   
بررسي رابطه خلاقيت و هوش هيجاني كاركنان وزارت علوم تحقيقات و فن آوري  دسيس
تاريخ : ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۴:۱۶ | نویسنده : گروه فناوري دسيس

بررسي رابطه خلاقيت و هوش هيجاني كاركنان وزارت علوم تحقيقات و فن آوري

بررسي رابطه خلاقيت و هوش هيجاني كاركنان وزارت علوم تحقيقات و فن آوري

فرمت فايل : doc

حجم : 115

صفحات : 127

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي رابطه خلاقيت و هوش هيجاني كاركنان وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر، مطالعه بررسي رابطه خلاقيت و هوش هيجاني كاركنان وزارت علوم تحقيقات و فن آوري است. جامعه پژوهش كاركنان وزارت علوم تحقيقات و فن آوري مي باشد كه بر اساس نمونه گيري كاملاً تصادفي و از روي ليست كاركنان كه تعداد ۵۰ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

در اين پژوهش براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز در مورد خلاقيت كه اعم از : بسط ـ انعطاف پذيري، سيالي و ابتكار و همچنين نمره خلاقيت هم به دست آمد همچنين در مورد هوش هيجاني از پرسشنامه سالووي استفاده شد كه تمام مؤلفه هاي آن نيز : بازسازي خلقي ـ تمركزـ توجه و نمره كل هوش هيجاني مورد استفاده قرار گرفت. براي بررسي فرضيه تحقيق كه عبارتند از : بين خلاقيت (نمره كل) و هوش هيجاني همبستگي وجود دارد، و از روش آماري همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين هوش هيجاني و مؤلفه هاي آن و خلاقيت و مؤلفه هاي آن همبستگي و رابطه اي وجود ندارد و فقط در مقياس (توجه) تا حدودي بين اين مؤلفه و خلاقيت (نمره كل) رابطه وجود دارد ولي در بين مؤلفه هاي ديگر هيچگونه رابطه اي وجود ندارد.

 

فهرست مطالب

چكيده ۶

مقدمه ۹

بيان مسئله ۱۴

سـؤالات ۱۷

اهداف اين تحقيق عبارتنداز ۱۹

اهميت پژوهش ۱۹

فرضيه ۲۰

متغيرها ۲۰

تعريف نظري و عملياتي خلاقيت ۲۱

نظريه هاي خلاقيت ۲۸

۱- خلاقيت به عنوان يك الهام الهي ۲۸

۲- خلاقيت به عنوان ديوانگي ۲۹

۳- خلاقيت به عنوان نبوغ شهودي ۲۹

۴- خلاقيت به عنوان نيروي حياتي ۳۰

۵- نظريه تداعي گرايي ۳۰

۶- نظرية گشتالت ۳۱

۷- نظرية روان تحليلي ۳۲

۸- نظريه انسان گرايي ۳۳

۹- رويكرد عصب شناختي ۳۵

گيلنور در «مدل ساختار عقل» ۳۷

بارون و هارينگتون پس از پانزده سال مطالعه ، ويژگيهاي معيني را به عنوان ويژگيهاي اصلي افراد خلاق ذكر كرده اند ۴۰

هـــوش ۴۳

نظريه مورد قبول پژوهشگر در خصوص خلاقيت ۴۵

مفهوم و پيشينه هوش هيجاني ۴۵

اساس زيست ـ عصبي هوش هيجاني ۴۸

برداشتهاي مختلف از هوش هيجاني ۴۹

ديدگاه مورد قبول پژوهشگر در خصوص هوش هيجاني ۵۲

پژوهش داخل كشور ۵۳

نمونة آماري ۵۶

ابزار پژوهش ۵۶

آزمون سنجش خلاقيتف جمال عابدي ۵۷

پرسشنامه هوش هيجاني ۵۹

اعتبار پرسشنامه هوش هيجاني ۶۰

روايي هوش هيجاني ۶۱

پايايي آزمون خلاقيت عابدي ۶۱

روايي آزمون خلاقيت عابدي ۶۲

نحوه اجراي پژوهش ۶۳

پرسشنامه ۶۴

جدول شماره ۱ ۶۶

جدول شماره دو ۶۸

جدول شماره سه ۷۰

جدول شماره چهار ۷۲

جدول شماره پنج ۷۴

جدول شماره شش ۷۶

جدول شماره هفت ۷۸

جدول شماره هشت ۸۰

جدول شماره نه ۸۲

نمودار شمارة (۱) ۸۴

نمودار شمارة (۲) ۸۵

نمودار شمارة (۳) ۸۶

نمودار شمارة (۴) ۸۷

نمودار شمارة (۵) ۸۸

نمودار شمارة (۶) ۸۹

نمودار شمارة (۷) ۹۰

نمودار شمارة (۸) ۹۱

نمودار شمارة (۹) ۹۲

نمودار شمارة (۱۰) ۹۳

نمودار شمارة (۱۱) ۹۴

نمودار شمارة (۱۲) ۹۵

نمودار شمارة (۱۳) ۹۶

نمودار شمارة (۱۴) ۹۷

نمودار شمارة (۱۵) ۹۸

نمودار شمارة (۱۶) ۹۹

نمودار شمارة (۱۷) ۱۰۰

نمودار شمارة (۱۸) ۱۰۱

نمودار شمارة (۱۹) ۱۰۲

نمودار شمارة (۲۰) ۱۰۳

جدول شماره (۱) ۱۰۴

جدول شماره (۲) ۱۰۵

جدول شماره (۳) ۱۰۶

جدول شماره (۴) ۱۰۷

جدول شماره (۵) ۱۰۸

جدول شماره (۶) ۱۰۹

جدول شماره (۷) ۱۱۰

جدول شماره (۸) ۱۱۱

جدول شماره (۹) ۱۱۲

جدول شماره (۱۰) ۱۱۳

جدول شماره (۱۱) ۱۱۴

جدول شماره (۱۲) ۱۱۵

جدول شماره (۱۳) ۱۱۶

جدول شماره (۱۴) ۱۱۷

جدول شماره (۱۵) ۱۱۸

جدول شماره (۱۶) ۱۱۹

جدول شماره (۱۷) ۱۲۰

جدول شماره (۱۸) ۱۲۱

جدول شماره (۱۹) ۱۲۲

جدول شماره (۲۰) ۱۲۳

مشكلات و محدوديتها ۱۲۹

پيشنهادات ۱۳۰

فهرسـت منـابع ۱۳۲

 

مقدمه

از ويژگي هاي بارز انسان و محور اساسي حيات او قدرت انديشه است. انسان در طول زندگي خويش هرگز از تفكر فارغ نبوده يا نيروي صحيح تصميم گرفته است. او توانسته است به حل مشكلات بپردازد و به رشد و تعالي نايل شود. بنابراين تمام موفقيتها و پيشرفتهاي انساني در گرو انديشه بارور و پويا و مؤثر است از پيچيده ترين و عالي ترين جلوه هاي انديشه انسان تفكر خلاق است درباره آن ديدگاههاي بسياري وجود دارد (حسيني ۱۳۸۱، ص ۱۳). از نظر كاركردي مي توان توانايهاي فكري انسان را به طريق زير خلاصه كرد:

۱)جذب يعني توانايي مشاهده و به كار بردن توجه

۲)ضبط يعني توانايي حفظ كردن و به خاطر آوردن

۳)استقلال يعني توانايي تحليل و قضاوت

۴)خلاقيت يعني توانايي تجسم و پيش بيني و ايجاد ايده هاي جديد

اكنون ماشين هاي كامپيوتر سه فعاليت اول را تا اندازه اي انجام مي دهند ليكن مسلم به نظر مي رسد كه هيــچ ماشيني قادر به ايجاد ايده هاي جديد نخواهد بود. اين حقيقت كه تصور، قدرت اساسي مغز بشر مدتهاست به توسط بزرگترين متفكران شناخته شده است و نتيجه گيري ويليام شكسپير را كه گفته است اين جرقه مقدس انسان را «اشرف مخلوقات» نموده تأكيد كرده اند. مي توان گفت در صورتي كه كوشش خلاق بشر نبود انسان صرفاً موجودي بود كه از مغز هسته ها، ميوه ها، ريشه گياهان و گوشت خام تغذيه مي نمود (قاسم زاده ، ۱۳۷۵، ص ۱۰-۹). خلاقيت موضوع جالب توجه و بحث انگيزي است. همچنين مفاهيم چندي با خلاقيت مرتبط است كه يكي از آنها هوش است. دربارة مسأله هوش و خلاقيت و تأثير آنها، مطالعات زيادي انجام گرفته و نظريات گوناگوني ارائه شده است. موثقي(۱۳۸۰) مي گويد: «هوش و خلاقيت را اگر چه به ظاهر شبيه هم مي دانند اما از نظر ويژگيهاي معنوي متفاوتند. زيرا به كسي هوشمند مي گويند كه با استفاده از معلومات كه قبلاً از طريق تجربه به دست آورده و در گنجينه ذهن خود حفظ كرده است، بهترين راه حل را در حل مشكل و كسب موفقيت بيابد اما خلاقيت عبارت است از : تصرف ذهن در مجموعه معلومات اكتسابي و صورتهاي ذهني كه از قبل به منظور ابداع و آفرينش در ذهن شخص گرد آمده است و مبناي آن تخيل است.»( به نقل از خانيان،۱۳۸۱، صص ۲۵-۱۴). گلمن با مطرح ساختن پژوهش خارق العاده اي كه در زمينه مغز و رفتار انجام شده است، نشان مي دهد كه عوامل ديگري به جز هوش شناختي در موفقيت افراد دست اندر كارند. اين عوامل جنبه ديگري از هوشمندي را شامل مي شود كه گلمن آن را هوش هيجاني مي خواند. در سال ۱۹۹۵ اصطلاح هوش هيجاني را دانيل گلمن مطرح كرد كه بحث هاي بسياري را برانگيخت. همان گونه كه گلمن نشان داده است، هرگونه نقصي در هوش هيجاني مي تواند صدماتي را به بار بياورد و در زندگي زناشويي و تربيت فرزند، تا وضعيت سلامت جسماني، مشكلاتي را ايجاد كنند. فقدان هوش هيجاني مي تواند تفكر را مقهور سازد و موقعيت حرفه اي افراد را مختل كند. احتمالاً بدين لحاظ فرزندان ما به بيشترين صدمه دچار مي شوند. زيرا در معرض مشكلاتي همچون افسردگي، اختلالات خوردن ،حاملگي ناخواسته، پرخاشگري و جرايم خشونت بار قرار مي گيرند. اما خبرها اميدوار كننده اند. هوش هيجاني به هنگام تولد تثبيت شده نيست. گلمن نشان مي دهد كه چگونه مي توان هوش هيجاني را پروراند و استحكام بخشيد.(پارسا ، ۱۳۸۰، صص ۱۲-۱۱)

نگاهي به زندگي انسانها نشان مي دهد كه تنها بهره هوشي نشان دهنده موفقيت فرد در زندگي نيست در واقع بهره هوشي (IQ) نميتواند پيش بيني كند كه فرد در فراز و نشيبهاي زندگي چه واكنشي نشان مي دهد. در مقاطع مختلف چگونه تصميم گيري مي كند، اطلاعات اجتماعي او در چه حدي است و بطور كلي نمي توان گفت بهره هوشي بالا تضمين كننده موفقيت، رفاه، موقعيت اجتماعي مناسب و احساس رضايت فرد از زندگي است. در واقع هوش هيجاني توانمندي تاكتيكي (عملكرد فردي) است.هوش هيجاني يك توانمندي عالي است كه مشخص مي كندچگونه مي توانيم ازسايرمهارتهاي خودازجمله بهره هوشي به بهترين صورت استفاده كنيم (ماير و سالووي، ۲۰۰۰ف نقل از غنايي، ۱۳۸۳).اصولاً هر رفتاري بايد جنبه عاطفي داشته باشد كه به وقوع بپيوندد. رفتار از انگيزه برمي خيزد. انگيزه بدون هيجان و عاطفي، از نيروي لازم برحركت و رهگشايي و نيز از جهت مندي مطلب برخوردار نخواهد بود.

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود


امتیاز:
 
بازدید:
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :